Etimolog Okan Emanet’le Kelimelerin Dünyasına Yolculuk

17 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 14’de Karahindiba Dergi’de gerçekleşecek olan etkinliğimize tüm dostlarımız davetlidir.

YER: Karahindiba Dergi

Selanik 2 Caddesi, ITIR Apartmanı 51/4 Kızılay/Ankara

SEMİNER PROGRAMI

İnsanlar kelimler ile mi yoksa dil bilgisi ile mi düşünür?

GİRİŞ: Sözcük – Word / Vocabulary / Dictionary ifadeleri üzerine…

Bilindiği üzere İngilizcede kelimeler yazıldığı gibi okunmaz. Bunun başlıca nedeni Word kelimesindeki ‘’Wo’’ veya Vocabulary kelimesindeki ‘’Vo’’ köklerinin ses anlamına gelmesidir. Yani kelimelerimiz seslerden oluşmaktadır. Sesler, doğayı ve insanları yönetmek için kullanılan araçlardır. Sesler, her kelimenin zihinde oluşan konseptlerini ortaya koymaktadır.

GELİŞME – 1:

Türkçemizde de yer alan pedal kelimesi ‘’adımlama’’ anlamına gelmektedir. İnsanların yaşam çizgisini oryaya koyan tiyatro üstadı Frye bu konuyu şöyle bir şekil ile gözler önüne sermektedir. Dünyaya gelip adımlamak ve sonra ilerlemek pedago bilimi… Yani çocuk gelişimi.

GELİŞİM – 2:

‘’Hu’’ ve ‘’T’’ sesi üzerine…

Topraktan gelmek olarak bilinen veya toprağa hükmetmek olarak bilinen ‘’Hu’’ sesi, İngilizcede ‘’He’’ veya ‘’human’’ kelimelerinde kendini gösterir. Diğer taraftan ‘’T’’ sesi ‘’T orda biri var’’ ifadesini akla getirmektedir. Her bir kişiye yol göstermek yani ‘’each’’in önüne ‘’T’’ sesini koymak öğretmenliğin aslında, öğrencilere başarının kapısını göstermek olduğunu ispatlar.

GELİŞİM – 3: Mitolojide bahsedilen ‘’Gaia’’ tanrıçası üzerine

Yaradılış efsanesinde (myth of creation), evren kaos içerisindeyken Tanrıların ‘’Gaia’’ tanrıçasının kaousu engellemesi için yollandığını söylenir. Gaia, barındırdığı yeryüzü şekilleri veya özel şekilleri ile kaousu durdurmuştur. Zamanla Gaia – Geo olarak değişmiştir.

Bunun grafiğini çıkarma Geography – Coğrafya

Bunun ölçümünü yapma Geometry- Geometri

SONUÇ: Yukarıda anlattıklarımız ses sistemini anlatmak adına küçük örnekler sadece… Dil bilgisi de bu seslerden veya kelime sisteminden beslenir. İnsanlar da haliyle kelimeler ile düşünür.

Etimolog Okan Emanet

 

okan-emanet